Nevropsykologisk spesialistundersøkelse av voksne

banner_page_1

Nevropsykologi er en vitenskapelig disiplin som studerer relasjonen mellom hjernens struktur og funksjon og atferd ved å anvende presise psykologiske metoder. Nevropsykologi befinner seg altså i skjæringspunktet mellom biomedisinsk vitenskap og kognitiv psykologisk vitenskap. Fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Nevropsykologi).

Hensikten med den nevropsykologiske undersøkelsen er vanligvis å bidra til riktig diagnose. Avklare årsaker til vansker med  oppmerksomhet, hukommelse eller andre funksjoner. Gi et detaljert bilde av ressurser og problemer, som grunnlag for råd om tiltak, valg av skolegang, opplæring, vurdering av arbeidsevne med mer. Rådgivende om videre undersøkelser og behandling.


For henvisninger og generelle henvendelser, bruk felles epostadresse: post@nevropsykologspesialist.no
For direkte kontakt med aktuell psykolog:
Alice Alexandersen – psykologalexandersen@gmail.com