Kontakt oss

Kontakt oss

 


 

Psykologspesialist i nevropsykologi
Alice Alexandersen
Tlf.: 900 61 759
psykologalexandersen@gmail.com

 


For henvisninger og generelle henvendelser, bruk felles epostadresse: post@nevropsykologspesialist.no
For direkte kontakt med aktuell psykolog:
Alice Alexandersen – psykologalexandersen@gmail.com