Undersøkelse

banner_page_3

Når kan det være behov for en nevropsykologisk undersøkelse?

 

Det kan være grunn til å foreta en nevropsykologisk undersøkelse når det er mistanke om at hjernens normale funksjon er påvirket for eksempel

 • etter hodeskader
 • hjerneslag eller hjerneblødning
 • episode med nedsatt oksygentilførsel til hjernen (hjertestans, drukning)
 • andre sykdommer som påvirker sentralnervesystemet
 • ved mistanke at hjernens funksjon er påvirket av rusmisbruk
 • ved påvirkning av løsemidler eller annen eksponering for giftige stoffer
 • ved mistanke om mild kognitiv svikt eller demens
 • medfødte eller tidlig ervervete skader
 • lærevansker
 • hyperaktivitet/oppmerksomhetsvansker (ADHD) hos både barn og voksne
 • utredning ved andre sammensatte nevropsykiatriske eller psykiatriske tilstander.

 

Nevropsykologisk undersøkelse

En nevropsykologisk undersøkelse er inngreps,- og smertefri undersøkelse som utføres med penn og papir-tester og datatester.

En nevropsykologisk undersøkelse regnes som regel for å være mer sensitiv m.h.t. å kunne oppdage funksjonelle og strukturelle forandringer i hjernen enn de fleste andre former for nevrologisk undersøkelsesmetodikk slike som; nevrologisk undersøkelse, CT og MR.

Vanligvis undersøkes følgende funksjoner i en nevropsykolgisk undersøkelse:

 • Sensoriske og perseptuelle funksjoner
 • Oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Læring og hukommelse
 • Evne til å bruke/forstå språk og verbal problemløsning
 • Evne til visuell problemløsning
 • Psykomotorisk tempo
 • Abstrakt tenking og problemløsning
 • Evne til å planlegge, igangsette, organisere, gjennomføre og evaluere (Eksekutivfunksjoner)
 • Kartlegging av følelser, atferd og personlighet

I den diagnostiske prosessen sammenholdes ofte de nevropsykologiske funn med resultater fra andre undersøkelser, for eksempel nevrologisk undersøkelse, billeddiagnostikk av hjernen (CT og MR) og nevrofysiologisk undersøkelse (EEG).

Omfanget av undersøkelsen vil være avhengig av problemstillingen, 2 dager er mest vanlig.

Den samlede vurderingen drøftes og tilbakemeldes til pasienten og/eller pårørende og sammenfattes i en nevropsykologisk rapport som inneholder undersøkelsesfunn og konklusjon med forslag til videre tiltak i form av behandling, råd med hensyn til skolegang eller tilpasning i forhold til arbeidsliv. I noen tilfeller er det nyttig at psykologen deltar i møter med samarbeidende lokale instanser.

I tillegg til å bidra til diagnose innebærer den nevropsykologiske undersøkelsen en bred funksjonskartlegging med avklaring av både ressurser og eventuelle problemer. Dette gir ofte godt grunnlag for råd om tiltak i forhold til skole/opplæring, rehabilitering, behandling, videre


Kristin Tollan Psykologspesialist i nevropsykologi Tlf.: 913 00 419

Alice Alexandersen
Psykologspesialist i nevropsykologi
Tlf.: 900 61 759
Epost: psykologalexandersen@gmail.com


For henvisninger og generelle henvendelser, bruk felles epostadresse: post@nevropsykologspesialist.no
For direkte kontakt med aktuell psykolog:
Alice Alexandersen – psykologalexandersen@gmail.com